Usługi kadrowe - konsultacje HR


Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa w dziedzinie zasobów ludzkich. Nasze konsultacje pozwalają na na zminimalizowanie nakładów finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług. Na zlecenie tworzymy dokumentację pracowniczą oraz szkolimy personel z aktualnie obowiązujących przepisów.

Współpracujemy z firmami na zasadzie jednorazowego zlecenia: przeprowadzamy szkolenia dopasowując tematykę szkolenia do potrzeb klienta a także tworzymy obowiązkową dokumentację pracowniczą. Istnieje ponadto możliwość nawiązania stałej współpracy z El-Spektrum w ramach outsourcingu usług kadrowych


Jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą?

Nasze konsultacje obejmują z jednej strony przeszkolenie pracowników firmy z obowiązujących przepisów a następnie przekazanie im instrukcji jak poprawnie prowadzić dokumentację kadrową. Z drugiej strony samodzielnie tworzymy wszelką niezbędna dokumentację dotyczącą zasobów ludzkich HR.

Dokumenty pracownicze - z jakiej dokumentacji szkolimy?

Dokumenty kadrowe obejmują przede wszystkim wszelką dokumentację dotyczącą pracowników danego podmiotu, które są gromadzone w aktach osobowych. Ponadto są to harmonogramy, ewidencja czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy. Na szkoleniu przekazujemy również wiedzę z zakresu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych: zawieranie, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia warunków pracy i płacy, rozwiązywanie umowy. Podpowiadamy również jak poprawnie opracować wewnętrzne procedury, które regulują procesy pracy w danym przedsiębiorstwie. Oprócz tego, sporządzamy regulaminy: pracy, wynagradzania, nagradzania, premiowania oraz ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).