Czas pracy w praktyce szkolenie

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Prawo pracy nakłada na pracodawców obowiązek przestrzegania norm dotyczących czasu pracy ich pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń z zakresu czasu pracy

Wybrane elementy szkolenia z czasu pracy

    • Podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem czasu pracy: system czasu pracy, rozkład czasu pracy, harmonogram czasu pracy, norma czasu pracy;
    • Normy i ogólny wymiar czasu pracy;
    • Obliczenie wymiaru czasu pracy;
    • Ewidencja czasu pracy;
    • Praca nadliczbowa, rekompensowanie pracy nadliczbowej;
    • Praca w niedziele i święta i jej rozliczanie i rekompensowanie;
    • Dyżury i ich rekompensowanie;
    • Czas pracy kadry kierowniczej;
    • Tworzenie harmonogramów czasu pracy;
    • System przerywanego czasu pracy;
    • Elastyczny czas pracy;
    • Urlopy pracownicze i inne nieobecności pracownia;


Szkolenie czas pracy z certyfikatem


Firma EL-SPEKTRUM organizuje szkolenia zamknięte dla firm z tematyki m.in. czasu pracy. Szkolenie jest każdorazowo dopasowane do indywidualnych potrzeb Państwa firmy. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie kursu. Zapraszamy do kontaktu.

 

szkolenia z czasu pracy 
, czas pracy szkolenie