Oferta szkoleń z zakresu czasu pracy

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Prawo pracy nakłada na pracodawców obowiązek przestrzegania norm dotyczących czasu pracy ich pracowników.

Wybrane elementy szkolenia z czasu pracy

   • Podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem czasu pracy: system czasu pracy, rozkład czasu pracy, harmonogram czasu pracy, norma czasu pracy;
   • Normy i ogólny wymiar czasu pracy;
   • Obliczenie wymiaru czasu pracy;
   • Ewidencja czasu pracy;
   • Praca nadliczbowa, rekompensowanie pracy nadliczbowej;
   • Praca w niedziele i święta i jej rozliczanie i rekompensowanie;
   • Dyżury i ich rekompensowanie;
   • Czas pracy kadry kierowniczej;
   • Tworzenie harmonogramów czasu pracy;
   • System przerywanego czasu pracy;
   • Elastyczny czas pracy;
   • Urlopy pracownicze i inne nieobecności pracownia;Firma EL-SPEKTRUM organizuje szkolenia zamknięte dla firm z tematyki czasu pracy. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu dopasowania szkolenia do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.