Outsourcing funkcji IOD - outsourcing ABI


W ofercie firmy El-Spektrum znajduje się również usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych IOD (dawny administrator bezpieczeństwa informacji ABI). Obecne przepisy dają możliwość tzw. outsourcingu funkcji IOD / ABI. Oznacza to, że inspektorem ochrony danych może zostać osoba z zewnątrz. Firma El-Spektrum może przejąć odpowiedzialność oraz obowiązki spoczywające na inspektorze ochrony danych.

Inspektor ochrony danych IOD (dawne ABI) to osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w danej instytucji. IOD / ABI nadzoruje zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z przepisami oraz raportuje administratorowi danych osobowych. Ponadto IOD / ABI aktualizuje dokumentację dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych oraz zaznajamia osoby upoważnione do przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. IOD / ABI zajmuje się również prowadzeniem jawnego rejestru zbioru danych osobowych, które są przetwarzane przez administratora danych. Powołanie IOD / ABI oznacza brak obowiązku zgłaszania zbioru danych do rejestracji w GIODO (poza zbiorami zawierającymi dane wrażliwe).


Dlaczego warto powierzyć zadania IOD / ABI firmie EL-Spektrum
Przede wszystkim z powodu naszej bieżącej znajomości aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz eksperckiej wiedzy. Przewagą powołania IOD / ABI z zewnątrz jest pewność, że wszystkie wymogi dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych będą spełnione na najwyższym poziomie. Outsourcing IOD / ABI odciąża zarządzających i pracowników. Dodatkową zaletą outsourcingu IOD / ABI jest również możliwość przeprowadzania przez naszą firmę cyklicznych szkoleń z ochrony danych osobowych. Powołanie IOD / ABI z zewnątrz oznacza ponadto reprezentowanie klienta przed GIODO oraz gotowość na ewentualne kontrole GIODO.

Koszty usługi przejęcia funkcji IOD / ABI zależą od zakresu obowiązków, liczby pracowników itp. W zakresie przejęcia funkcji IOD / ABI działamy przede wszystkim na terenie Wrocławia i okolic, a także w innych miastach w całym kraju. Zapraszamy do kontaktu z nami, a chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

 outsourcing ABI - ochrona danych osobowych, przetwarzanie danych, pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, aktualizacja dokumentacji, szkolenia z ochrony danych osobowych, reprezentowanie przed GIODO