Outsourcing funkcji IOD


W ofercie firmy El-Spektrum znajduje się również usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych IOD (dawny administrator bezpieczeństwa informacji ABI). Obecne przepisy dają możliwość tzw. outsourcingu funkcji IOD. Oznacza to, że inspektorem ochrony danych może zostać osoba z zewnątrz. Firma El-Spektrum może przejąć odpowiedzialność oraz obowiązki spoczywające na inspektorze ochrony danych.

Inspektor ochrony danych IOD to osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w danej instytucji. IOD nadzoruje zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z przepisami oraz raportuje administratorowi danych osobowych. Ponadto IOD aktualizuje dokumentację dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych oraz zaznajamia osoby upoważnione do przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. IOD zajmuje się również prowadzeniem jawnego rejestru zbioru danych osobowych, które są przetwarzane przez administratora danych. Powołanie IOD oznacza brak obowiązku zgłaszania zbioru danych do rejestracji w GIODO (poza zbiorami zawierającymi dane wrażliwe).


Dlaczego warto powierzyć zadania IOD firmie EL-Spektrum

Przede wszystkim z powodu naszej bieżącej znajomości aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz eksperckiej wiedzy. Przewagą powołania IOD z zewnątrz jest pewność, że wszystkie wymogi dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych będą spełnione na najwyższym poziomie. Outsourcing IOD odciąża zarządzających i pracowników. Dodatkową zaletą outsourcingu IOD jest również możliwość przeprowadzania przez naszą firmę cyklicznych szkoleń z ochrony danych osobowych. Powołanie IOD z zewnątrz oznacza ponadto reprezentowanie klienta przed GIODO oraz gotowość na ewentualne kontrole GIODO.

Koszty usługi przejęcia funkcji IOD zależą od zakresu obowiązków, liczby pracowników itp. W zakresie przejęcia funkcji IOD działamy przede wszystkim na terenie Wrocławia i okolic, a także w innych miastach w całym kraju. Zapraszamy do kontaktu z nami, a chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.