Tematyka szkoleńOferta szkoleń El-Spektrum
W naszej ofercie znajdują się zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Program szkoleń zamkniętych jest zawsze dopasowany do indywidualnego zapotrzebowania klienta.
Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski.


Sposób prowadzenia zajęć

Szkolenie zawsze prowadzi trener, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, a także doświadczenie w prowadzeniu kursów z danej tematyki. Nasi wykładowcy nastawieni są przede wszystkim na praktykę. Przedstawiana wiedza popierana jest przykładami. Zachęcamy do aktywnego brania udziału w zajęciach poprzez dyskusję, burzę mózgów, zadawanie pytań itp.

Certyfikat ukończenia szkolenia
Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie.


Zagadnienia związane z tematem szkolenia
W terminie do pięciu dni przed planowanym szkoleniem można przesłać zestaw pytań związanych z tematem szkolenia, w miarę możliwości w trakcie szkolenia zagadnienia przedstawione w pytaniach zostaną przeanalizowane.