Ochrona danych osobowych - profesjonalne doradztwo

Czy Twoja firma lub instytucja ma opracowane i wdrożone odpowiednie procedury oraz dokumentację ochrony danych? Jak wygląda bezpieczeństwo informacji danych osobowych w Twojej firmie lub instytucji? Czy prawidłowo przetwarzasz dane osobowe? Jeśli nie jesteś pewien lub nie znasz odpowiedzi, skonsultuj się z nami. Oferujemy profesjonalne usługi konsultingowe z zakresu ochrony danych osobowych. Skorzystaj z naszych usług doradczych z zakresu ochrony danych osobowych i bądź gotowy na kontrolę GIODO.


Zakres naszych usług doradczych - ochrona danych osobowych

 • Audyt bezpieczeństwa informacji.
 • Analiza zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych.
 • Analiza kompletności wymaganej dokumentacji zgodnie z wytycznymi GIODO i aktualnie obowiązującymi przepisami ochronny danych.
 • Analiza wytycznych w zakresie dostępu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Analiza procedur w przypadku wykrycia zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Analiza zapisów umów przetwarzania danych osobowych do przetwarzania pod kątem zapisów zapewniającym bezpieczeństwo danym osobowym.
 • Analiza realizowania obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane.
 • Analiza wprowadzonych procedur przetwarzania danych pod kątem zapewnienia im zasad: poufności, integralności, rozliczalności, dostępności, celowości, adekwatności.
 • Rozmowy z pracownikami pod kątem oceny ich świadomości i wiedzy związanej z ochroną danych osobowych.
 • Identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych.
 • Raport pokontrolny.Ochrona danych osobowych doradztwo, ochrona danych usługi konsultingowe, Ochrona danych osobowych Wrocław, Ochrona danych osobowych audyt, ochrona danych procedury audyt.

Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem profesjonalnego audytu z zakresu ochrony danych osobowych w Twojej firmie lub jednostce skontaktuj się z nami. Dostosujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb. Działamy na terenie miasta Wrocław, a także w innych miastach na terenie całego kraju.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu.