Przygotuj się do RODO.

Co to jest RODO? RODO to Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać do stosowania od 25 maja 2018 r. Warto odpowiednio przygotować do nowych regulacji prawnych ze względu na dotkliwe kary finansowe, które przewiduje ustawa w przypadku nie przestrzegania przepisów. Mogą one wynosić nawet 20 milionów EURO lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.


RODO to nowe podejście do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych jak również nowa jakość bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez firmy. Co oznacza RODO w praktyce?

  • ocena ryzyka środowiska przetwarzania danych osobowych;
  • ocena skutków przetwarzania danych osobowych;
  • dostosowanie zabezpieczeń do zmieniającego się otoczenia technologicznego;
  • minimalizacja ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane;
  • wdrożenie oraz monitorowanie wprowadzonych zabezpieczeń;
  • stosowanie zasady przejrzystego informowania wobec osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego;
  • możliwość nakładania kar finansowych przez organ nadzorczy, obok innych odpowiedzialności w tym odpowiedzialności cywilnej czy karnej.Zarówno przedsiębiorcy jak i podmioty publiczne (administratorzy danych osobowych) są odpowiedzialni za wdrożenie oraz stosowanie się do procedur ochrony danych osobowych w swojej firmie. Jak przygotować się do nowych regulacji? Jak powinny wyglądać procedury ochrony danych osobowych w danym przedsiębiorstwie? Jak uniknąć kar finansowych? Skorzystaj z naszych profesjonalnych usług z zakresu ochrony danych osobowych, a nie będziesz musiał obawiać się kontroli organu nadzorczego GIODO.


Zapraszamy do skorzystania z oferowanych przez nas usług z ochrony danych osobowych:


Rodo zmiany, rodo szkolenie,
 szkolenie rodo, ochrona danych osobowych szkolenie, outsourcing abi, doradztwo ochrona danych osobowych, szkolenie rodo wroclaw, rodo szkolenie wroclaw, ochrona danych osobowych szkolenie wroclaw