Co to jest EIOD?

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest to jeden z organów Unii Europejskiej, którego podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie respektowania prawa do ochrony danych osobowych i prywatności podczas przetwarzania tych danych. Jest to organ niezależny, który nadzoruje organy i instytucje europejskie pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych. Oprócz nadzorowania EIOD zajmuje się konsultacjami oraz współpracą. W chwili obecnej europejskim inspektorem ochrony danych jest Giovanni Buttarelli a jego zastępcą Wojciech Wiewiórowski. Zostali oni powołani przez Radę oraz Parlament Europejski w grudniu 2004 na pięcioletnią kadencję.

Europejski Inspektor Ochrony Danych współpracuje z inspektorami ochrony danych osobowych poszczególnych instytucji unijnych, czuwa nad poprawnością przy ich przetwarzaniu oraz wydaje zalecenia w celu poprawienia bezpieczeństwa informacji osobowych. Ponadto EIOD rozpatruje wszelkie skargi otrzymane przez pracowników organów UE, które dotyczą ochrony danych osobowych. Organ ten również konsultuje oraz udziela porad Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych.