Kurs z Ochrony Danych Osobowych dla IOD

Celem szkolenia jest zdobycie potrzebnej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (dawny ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji).Szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych IOD - stan prawny 2018r.


Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenie dla IOD,
 Kurs z ochrony danych osobowych, Szkolenia z ochrony danych osobowych we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Krakowie,
 Ochrona danych szkolenie wroclaw, terminy szkolen ochrona danych osobowych,
 ochrona danych osobowych terminarz szkolen, ochrona danych osobowych kurs, kurs dla IOD, ABI szkolenie, iod szkolenie


Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obowiązki te dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe. Zatem wszystkie podmioty działające na rynku, osoby prawne, spółki, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą chociażby zatrudniały jednego pracownika muszą wypełniać zadania narzucone przepisami prawa. Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jak również udzielić podpowiedzi jak prawidłowo prowadzić dokumentację i wprowadzić niezbędne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danym osobowym i jak przygotować się do kontroli GIODO.


Aktualne terminy szkoleń dla Inspektora Ochrony Danych - IOD


Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne.
  2. Administrator danych osobowych, jego rola i zadania w zakresie ochrony danych osobowych w przypadku powołania IOD (zastępców IOD).
  3. Inspektor Ochrony Danych:
   • Wymagania formalne w stosunku do osoby powoływanej na IOD.
   • Zastępca IOD.
   • Umiejscowienie IOD w strukturach firmy.
   • Zadania IOD w zakresie ochrony danych osobowych.
   • Rola i zadania zastępcy IOD.
   • Forma i możliwości przydzielenia dodatkowych zadań dla IOD i zastępcy IOD.
  4. Sposób zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny i w systemach informatycznych.
  5. Niezbędna dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku powołania IOD.
   • Tworzenie podstawowej dokumentacji. Polityka Bezpieczeństwa Informacji (co powinna zawierać).
   • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (co powinna zawierać).
   • Upoważnienia do przetwarzania danych.
   • Ewidencja wydanych upoważnień.
   • Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
   • Protokoły z niektórych czynności.
   • Plan sprawdzeń.
   • Dokumentowanie sprawdzeń.
   • Sprawozdania po dokonaniu sprawdzenia.
   • Tworzenie jawnego rejestru zbiorów danych.
  6. Działania administratora danych osobowych po otrzymaniu sprawozdania sporządzonego przez IOD.Zapisz się na szkolenie z ochrony danych osobowych dla IOD, a rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości dotyczące tej tematyki.

ochrona danych osobowych szkolenie, iod szkolenie, szkolenie z ochrony danych, szkolenie dla iod, szkolenie z
 zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie ochrona danych, szkolenia wroclaw, szkolenia warszawa, szkolenie poznan, szkolenia krakow, szkolenia katowice,
 szkolenia opole